EDI pro Helios: Odvolávky přijaté

Plugin EDI pro Helios – imp. odv. je určený pro import odvolávek z xml souboru vytvořeného službou EDI pro HELIOS. Plugin načítá zprávu do importní tabulky Odvolávky přijaté – import, ze které se standardní funkcí Převod převede do termínů odvolávek. Systémový název pluginu je rpNsEdiOdvImp

Konfigurace

Při instalaci pluginu se v přehledu Odvolávky přijaté – import vytvoří definiční záznam zprávy s přednastavenou cestou k Adresou zdroje zpráv na C:\.Adresu je potřeba upravit podle skutečného místa uložení zdrojového souboru tedy ….\Lobster\inbound\binary.

Dialogové okno Přehled definice zpráv s konfigurací zprávy EDI pro Helios – import odvolávek

Konfigurace pluginu

Dialogové okno Konfigurace limitu importu přijatých odvolávek EDI pro Helios

Termín dodání (dny) – limit pro import – omezí import odvolávek na zde zadaný počet dnů, je-li zadaná 0, importuje všechny odvolávky.

Kontrakty odběratelské

Výdejky s používají – zaškrtne se, pokud před zavedením importů odvolávek již probíhá zasílání DL přes EDI. Pokud se číslo posledního DL nenajde, importují se záznamy bez odkazu na poslední dodávku a bez informace o datu poslední dodávky, posledním dodaném množství a celkovém dodaném množství.

Externí akce přehledu

Výdejky se používají – hromadná změna – Na označených záznamech umožní hromadnou změnu nastavení atributu Výdejky se používají.

Import odvolávky

V přehledu Odvolávky přijaté, spustíte funkci Import… Otevře se přehled Odvolávky přijaté – import, zde v menu Zprávy vyberte funkci Načtení zpráv … Po provedeném importu do tabulky Odvolávky přijaté – import spustíte funkci Převod.

Podmínky pro import odvolávky Tyto údaje musí být vyplněné na kontraktu a na položce kontraktu, aby došlo ke správnému dohledání a importu odvolávek.

Element xmlHelios
<cust_id>Parametry kontraktu – Externí číslo organizace
<supp_id>Parametry kontraktu – Externí číslo vlastní organizace
<plant_code>Parametry kontraktu – Externí číslo místa určení
<order_number>Parametry kontraktu – Externí číslo kontraktu
<article_code_cust>Parametry položky kontraktu – Externí číslo zboží